Najlepsi hodowcy


Kol. Lach Jan zwycięzca lotu narodowego z miejscowości Ostenda odległość 1350 km w 2008 roku.

Comments